dot dot
dot
Member
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot 
Healthylife by Puntip มีความเข้าใจเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกในการดูแลรักษา
สุขภาพอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อสุขภาพและอนามัยที่สมบรูณ์ให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
และมองถึงปัญหาต่างๆ จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้า โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
Integrative Medicine จึงได้พบว่า สาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
เป็นผลที่จากสิ่งแวดล้อม มลพิษ คุณภาพอาหารและการบริโภค ภาวะความเครียดทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ ล้วนส่งผลให้ง่ายต่อการเจ็บป่วย ....
 

Healthylife by Puntip
TRIA Piyavate Hospital  998 Rimklongsamen Rd, Bangkok 10310 Tel.089-900-6996